Hotline WinShop po-pá 8:30 - 17:00
+420 222 780 777
Hotline int. aplikace po-pá 7:30 - 16:00
+420 773 773 447
Server hosting
+420 777 777 470
Kontaktní formulář

Zavolejte nám

WinShop Std.

 • WinShop Std. – export do účetnictví MRP (WinShop Std.)

  Export umožňuje odesílat pokladní prodejky a vystavené a přijaté faktury v CZK i vystavené faktury do zahraničí do účetnictví MRP. Odesílané informace odcházejí ve formátu MRP XML V.2.

 • Prodej zboží na dálku od 1. 7. 2021 (WinShop Std.)

  Od 1.7.2021 vstupuje v platnost nová legislativní úprava, která upravuje internetový prodej zboží
  neplátcům DPH do jiných členských zemí EU, než je země prodejce („Prodej na dálku“). Pro systém WinShop Std. jsme připravili modul, který objednávky z eshopu zákazníků ze státu EU vykryje a vytvoří finální daňový doklad v souladu s novou legislativou.
  Podrobněji ZDE

 • Rozšířené analytické a statistické funkce (WinShop Std.)

  Pro systém WinShop Std. jsme připravili nový doplněk pro sledování informací o prodeji. Jedná se o aplikaci pro mobilní telefony s operačními systémy Android i IOS. Aplikace může dle nastavení zobrazovat denní prodeje, prodeje dle provozoven, měsíční  prodeje, prodeje skupin zboží, prodeje dle obsluhy, porovnání období a další. Všechny informace se mohou zobrazovat v tabulkovém nebo grafickém  formátu.
  Podrobněji ZDE

 • Zákaznický displej ve formě druhého displeje (WinShop Std.)

  WinShop Std. – pokladní modul podporuje již několik let formu zákaznického displeje v podobě druhého monitoru. Nově jsme pro větší možnost personalizace začali pro naše zákazníky nabízet tvorbu grafické podoby displeje na míru předmětu obchodování a firemního designu. Na druhém displeji, kromě standardních informací o prodávaných položkách a celkové ceně účtenky mohou být doplněny i obrázky prodávaného zboží případně video prezentace.

 • Změna sazby DPH u služby “Opravy jízdních kol” (WinShop Std.)

  Od 1.5.2020 dochází (mimo jiné) ke změně sazby DPH u služby “Opravy jízdních kol”
  Podrobněji ZDE

 • Stravovací služby – sazby DPH od 1.5.2020 (WinShop Std.)

  Od 1.5.2020 dochází k následné změně nastavení sazeb DPH
  Podrobněji ZDE

 • Změny u barevně - velikostních položek (WinShop Std.)

  V ceníkové kartě není již nyní možné měnit u položky příznak „Barvy a velikosti“ (tzn. změnit položku z velikostní na nevelikostní nebo obráceně), pokud bude tato položka již existovat v příjemce nebo na některém skladě. Pokud existuje pouze ceníková karta (a neexistuje na tuto položku žádná příjemka ani skladová karta), je příznak možné změnit. Zároveň bylo také upraveno zobrazení pohybů ve skladové kartě (a přepočet stavu pramenící z těchto pohybů), aby správně reagoval na situaci, kdy byla původně nevelikostní ceníková karta změněna na velikostní a existují tedy pohyby i skladové karty jak v nevelikostní tak i ve velikostní variantě.

 • Evidence jatečních zvířat, dohledatelnost masných výrobků (WinShop Std.)

  Funcionalita pro zajištění dohledatelnosti masných výrobků.
  Podrobněji ZDE

 • Kontrola celkové ceny dokladu na pokladně (WinShop Std.)

  V systému WinShop Std. byla přidána volitelná funkcionalita – kontrola celkové ceny dokladu na pokladně.
  Podrobněji ZDE

 • Promo ceny pro Eshop (WinShop Std.)

  Pro odesílání samostatných promo cen / promo slev na eshop je ve WinShopu možnost nastavit tyto hodnoty na ceníkové kartě.
  Podrobněji ZDE

 • Přidávání množství na pokladně v celých balení (WinShop Std.)

  Na „nedotykové“ pokladně WinShop Std. lze nově povolit přidávání množství po celých baleních.
  Podrobněji ZDE

 • Vyhodnocení komisních prodejů metodou FIFO (WinShop Std.)

  Nová možnost oceňování prodaných komisních položek dodavatele je metoda FIFO.
  Podrobněji ZDE

 • Systém sledovatelnosti tabákových výrobků (WinShop Std.)

  Hlavním cílem systému Track&Trace je zvýšení informovanosti spotřebitele o pravosti a o původu tabákových výrobků.
  Podrobněji ZDE

 • Zobrazení typu platby odběratele (WinShop Std.)

  Grafická indikace nastaveného způsobu platby odběratele přímo v seznamu odběratelů.
  Podrobněji ZDE

 • Sledování expirace (WinShop Std.)

  Systém WinShop Std. umožňuje rozšíření vlastností ceníkové katry o příznak „Sledovat Expirace“.
  Podrobněji ZDE

 

 • Nadstavbový modul pro EET - WinShop Standard (WinShop Std.)

  Up-grade systému WinShop Standard pro Elektronickou Evidenci Tržeb (EET) je k dispozici od 1.9.2016. Objednat jej lze na mailu servis@winshop.cz. Více se dozvíte na hlavní stránce naší společnosti.

 • Nastavení nových číselných řad dokladů (WinShop Std.)

  1.1.2016 Tuto administrátorskou funkci lze využít při přelomu kalendářního nebo účetního období pro nastavení nových číselných řad dokladů. Funkce je k dispozici v menu Systém - Nastavení interních čísel dokladů.
  Ve sloupci Prefix se nastavuje prefix číselné řady (může být až 4 místný), ve sloupci Následující číslo dokladu se zobrazí číslo, které bude přiděleno prvnímu následujícímu dokladu. Pokud vyplníte číslo ve sloupci Prefix, údaje ve sloupci Následující číslo se vyplní automaticky.
  Postupovat lze i obráceně, je možné vyplnit do sloupce Následující číslo dokladu číslo, které požadujeme, aby bylo přiděleno následujícímu vystavenému dokladu. Údaj do sloupce Prefix se doplní automaticky. (Tuto variantu použijeme při vyplnění "díry v číselné řadě").

 • Nadstavbový modul TAX-FREE (WinShop Std.)

  Nadstavbový modul TAX-FREE umožňuje při prodeji zboží v celkové hodnotě nad 2.000,- po uzavření účtenky vytisknout voucher, na základě kterého po vyvezení zboží z ČR a potvrzení o vývozu tohoto zboží celním úřadem na tomto voucheru, bude zákazníkovi zpětně vyplacena určitá částka z celkové hodnoty DPH z prodejní ceny zboží. Výše této částky je vypočítána podle pokynů firmy Premier Tax Free s.r.o. V případě zájmu o modul TAX FREE nás kontaktujte na tel. 242 408 751 nebo 777 777 474, 479.

 • Aktualizace z internetu (WinShop Std.)

  V menu systém je nově možnost aktualizace z internetu. Pro stažení aktualizace je potřeba zadat kontrolní kód. Kontrolní kód získáte na zakladě objednávky up-grade na na mailu servis@winshop.cz.

 • Drobná vylepšení pro Vaše pohodlí (WinShop Std.)

  23.1.2015 Pohybové formluláře (např. příjemky) jsme upravili pro komfortnější práci s nimi. Zvětšili jsme výchozí velikost formuláře pro rozlišení 1024 x 785. Formuláře lze exportovat do XLS ve všech verzích MS Office včetně formátu XLSX. Ve vybranýc formulářích lze exportovat výstupy do XML.
  Přidávání položek do uživatelských skupin je nově možné taktéž za použití filtru usnadňujícího výběr položek.

 • Fakturace z cen s DPH (WinShop Std.)

  Na základě četných požadavků nyní systém WinShop Std. umožňuje nastavit systém fakturace z cen s DPH (doposud bylo možné fakturovat pouze z cen bez DPH). Fakturace z cen s DPH se nastavuje zvlášť pro každou fakturační řadu, což umožňuje mít v systému zároveň fakturační řady pro velkoobchod s fakturací z cen bez DPH a fakturační řady pro "maloobchod" (většinou pro Eshop) s fakturací z cen s DPH.

 • Grafy o prodejích (WinShop Std.)

  Volitelně je možné na titulní straně WinShopu zobrazit rychlé náhledy grafů o vývoji prodejů. K dispozici je výběr až 4 možností - Tržby za den dle poboček, Top 10 prodej zboží dle dodavatelů, Top 10 prodej dle skupin zboží za poslední měsíc, Top 10 nejprodávanější zboží za poslední měsíc.

 • Grafy v systému WinShop Standard (WinShop Std.)

  12.2.2015 Karta odběratele byla rozšířena o záložku Graf prodeje. Zde naleznete porovnání prodejů za aktuální a minulé období v prodejních cenách.
  Karta dodavatele byla rozšířena o záložku Graf. Zde naleznete porovnání nákupů za aktuální a minulé období v nákupních cenách.
  Na titulní stránku WinShop je možné umístit si grafy poskytující rychlý náhled tržeb. Grafy pracují s celkovými tržbami v korunách za den za jednotlivé prodejny. Zobrazení může být jako celková tržba, průměrný nákup a nebo počet platících zákazníků. K dispzici jsou také grafy typu TOP 10.

 • Kontrolní hlášení k DPH (WinShop Std.)

  S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. Institut kontrolního hlášení byl přijat dne 22. prosince 2014 zákonem č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"), a další související zákony. Problematika kontrolního hlášení je upravena v § 101c - § 101i zákona o DPH.
  Systém WinShop Std. v nové verzi určené uživatelům, kteří vystavují kromě zjednodušených daňových dokladů na pokladně i úplné daňové doklady, umožňuje připravit strukturovaný podklad pro vyplnění elektronického formuláře kontrolního hlášení.
  Podklad je k dispozici menu Statistiky - Daňová statistika tržeb za období.
  V případě zájmu o novou verzi systému nás kontaktujte na telefonech 777 777 474, 242 408 751, 222 365 737, 222 360 968

 • Nekontrolovat duplicitní názvy a kódy (WinShop Std.)

  Připravili jsme úpravu umožňující nekontrolovat duplicitní názvy položek a duplicitní dodavatelské kódy zboží. Úprava je určena našim klientům, kteří zboží se stejným názvem či se stejným dodavatelským kódem evidují pokaždé jako novou položku. Díky vypnutí kontroly je jednodušší zakládání nových položek do systému.
  Úprava je k dispozici na vyžádání.

 • Pohyby položek (WinShop Std.)

  22.1.2015 Skladová karta na záložce pohyby nově poskytuje možnost tisk pohybů z předchozího období. Je tak možné jednoduš se podívat na pohyby v minulém období.
  Prodej položek na pokladně a přes dodací list je nyní možné sledovat i na kartě odběratele. I zde jsou k dispozici pohyby aktuálního a minulého období. Položky lze vytisknout.

 • Provozní inventura (WinShop Std.)

  10.1.2015 Dotyková pokladna systému WinShop Standard nabízí možnost tzv. provozní inventury. Jedná se způsob kontroly počtu kusů položek na prodejně oproti stavu skladu u vybrané skupiny zboží bez nutnosti provádět celkovou inventuru na provozovně. Obsluha přímo na pokladně (bez nutnosti přístupu do plných práv systému) zapíše stav zjištěný v prodejně. Následně je možné vytvořit inventurní soupis, který lze zpracovat později v menu Inventura, nebo odeslat informaci o rozdílech na mail určenému pracovníkovi či majiteli firmy.

 • Sleva SENIOR (WinShop Std.)

  18.01.2015 Rozšířili jsme možnosti promoakcí pro systém WinShop Standard o možnost zadat promoakci pouze pro Vaše registrované zákazníky. Typ slevy Senior pracuje s registrovanými zákazníky, kteří mají navíc zadáno i datum narození. V nastavení promoakce určíte věk, nad který chcete Vašim klientům poskytnout slevu.Takovým zákazníkům je po načtení zákaznické karty dojde k vyhodnocení věku klienta a je automaticky poskytnuta sleva v procentech dle nastavení promoakce.

 • Up-grade třetí sazba DPH + Měrné ceny (WinShop Std.)

  Stále je možné provést up-grade systému WinShop standard pro třetí sazbu DPH a nadstavbový modul Měrné ceny. V případě zakoupení balíčku obou aktualizací společně Vám nabídneme zvýhodněnou cenu. Kontaktujte na tel. 242 408 751 nebo 777 777 474, 479.

 • Velkoobchodní pokladna (WinShop Std.)

  21.1.2015 Pro naše velkoobchodní zákazníky jsme vytvořili nový typ pokladny pracující s cenou bez DPH. Součet na pokladně je uváděn jak v ceně s daní, tak v ceně bez daně. Při opakovaném načtení položky se stejným kódem zboží systém nabízí přičtení množství ke stávající položce. Na objednávku je možné do této pokladny doplnit i další úpravy pro velkoobchod.

 • Vygenerování EAN ke zboží (WinShop Std.)

  EAN je jedinečný identifikátor používaný pro rozlišení položek v systému WinShop standard. Pokud se stane, že máte v systému zavedené zboží, které nemá EAN kód přidělený, je možné jej takovým položkám nově vygenerovat. Funkce je součástí práce s čárovými kódy v systému.

 • Vytvoření kytice na pokladně (WinShop Std.)

  15.1.2015 Úprava je vhodná především pro květinářství. Ruční kalkulace z prodejky je funkce určená pro dotykové pokladny systému WinShop Standard. Přímo na pokladně umožňuje vyskladnit jednotlivé položky a místo nich naskladnit hotový výrobek. Obsluha na prodejně načte do pokladny jednotlivé položky používané pro tvorbu kytice (dárkového balíčku a pod.) Jako položku lze vložit i službu, např. aranžování. Následně se pomocí funkce vyskladní jednotlivé položky a bude naskladněna kytice. Kytici je pak možné prodat na pokladně i ze seznamu odložených účtenek.

 • Založení nové ceníkové karty z nabídky (WinShop Std.)

  20.2.2015 Při rozšíření sortimentu zboží je možné klientům v rámci nabídky nabízet i zboží, které ještě není v systému evidováno. Pro zjednodušení práce bylo nově umožněno zakládat novou položku do systému přímo z nabídky bez návaznosti na nákup zboží u dodavatele.

 • Informace o smazaných položkách na pokladně (WinShop Std.)

  2.10.2014 Prohlížení položek smazaných na pokladně je možné nalézt v administrativní části systému WinShop Standard v menu Systém, systémové informace. Vstup je zajištěn heslem. K dispozici je seznam položek načtených na pokladně a následně smazaných před uzavřením účtenky. Po uzavření účtenky nelze položku vymazat.
  Pro informace o ceně a stavu na ostatních skladech přímo z pokladny doporučujeme použít klávesu "i".

 • Statistika prodeje - třízení dle slevy (WinShop Std.)

  26.9.2014 Statistika prodeje je našimi klienty hojně využívána. Pro Váš větší komfort při práci se systémem WinShop standard jsme připravili nové třízení dle SLEVY. Výstup je řazen a doplněn mezisoučty za jednotlivé hladiny slev.
  Na objednávku lze úpravu aplikovat i na Individuální statistiky.
  Zároveň byly individuální statistiky rozšířeny o výběr "Prodej analýza slev".

 • Sleva na účtenku čárovým kódem - rozšíření funkcionality (WinShop Std.)

  25.7.2014 Aplikace slevy pomocí EAN kódu se stala oblíbenoua proto byla doplněna nová úprava pro používání slev na pokladně pomocí EAN kódů: Ke každé slevě z číselníku slev lze nyní přidělit zvlášť EAN kód pro poskytnutí slevy na celou účtenku a zvlášť EAN kód pro poskytnutí slevy na položku. Podle toho, který EAN se potom na pokladně načte, je poskytnuta sleva buď na celou účtenku nebo na poslední položku.

 • "Konzumace na místě" - funkce pro prodej bufetového typu (WinShop Std.)

  3.7.2014 Položky (potraviny) jsou standardně prodávány se sníženou sazbou DPH, ale pokud se někdo rozhodne potraviny zkonzumovat na provozovně, musí být prodány se základní sazbou DPH. Tuto změnu použité sazby DPH zajistí funkce "Konzumace na místě". Jedná se o nadstavbovou funkci, nastavit ji mohou naši technici. Na dotykové pokladně se potom funkce vyvolá tlačítkem Pokladní funkce. Stejným tlačítkem je možné ji i vypnout. Funkci lze zavolat kdykoliv v průběhu pořizování účtenky, sazba DPH bude změněna až po stisku F12.

 • Množstevní slevy (WinShop Std.)

  30.6.2014 Množstevní slevy na položku při nákupu určitého počtu kusů konkrétního zboží je možné nastavit v ceníkové kartě dvěma způsoby:
  1. zvolíte % slevy při nákupu určitého počtu kusů. Sleva v procentech bude aplikována na prodejní cenu.
  2. zvolíte jakou cenovou hladinou D1 - D5 budou položky při prodeji oceněny. Je nutné provést přecenění pro konkrétní položku pro jednotlivé cenové hladiny.
  Varianty není možné kombinovat. Nastavení na druhou variantu mohou provést naši technici.

 • Export vybraných ceníkových karet (WinShop Std.)

  20.6.2014 Funkce Export dat do WinShopu byla rozšířena o možnost exportovat jen vybrané ceníkové karty místo celého ceníku. Předností je výrazné zmenšení balíku přenášených dat. Výběr lze provádět pomocí přehledného formuláře pracujícího s použitím filtrů pro výběr položek.

 • Export prodejek do CSV pro dopravní službu (WinShop Std.)

  21.5.2014 Doplňková funkce pro uživatele WinShop standard s napojeným Eshopem, kteří zpracovávají objednávky na pokladně. Modul umožňuje vybrat prodejky před závěrkou určené pro odeslání externím dopravcem. Do souboru lze doplnit sloupec Váha. Vytvořený soubor je možné ještě ručně editovat. Export je připraven ve formátu pro Českou poštu, PPL a Geis.

 • Nastavení EAN k položkám dle výběru z ceníkových karet (WinShop Std.)

  16.5.2014 K hromadným operacím v ceníku přibyla možnost pohodlně načítat EAN kódy do seznamu vybraných položek bez nutnosti otevírat každou ceníkovou kartu samostatně. Úprava zjednoduší přiřazování EAN kódů do systému.

 • Nadstavbový modul "Bazar" (WinShop Std.)

  12.5.2014 Nadstavbový modul "Bazar" je určen pro výkup zboží od zákazníka, jeho evidenci a následný prodej. Modul Bazar umožňuje přímý výkup od fyzických osob, evidenci zboží a prodávajícího, vystavení kupní smlouvy, prodej bazarové zboží a vyplacení ceny vykupovaného zboží prodávajícímu. Při dokončení příjmu zboží systém automaticky nabídne tisk etikety včetně čárového kódu.
  Druhou variantou je výkup zboží do komise, kdy systém umožňuje nastavení dohodnuté provize pro případ prodeje. Dokladem je komisionářská smlouva.
  Třetí možností je Zástava - poskytnutí půjčky, kdy je vzata movitá věc do zástavy jako protihodnota poskytnutého spotrabitelského úvěru.
  V případě zájmu o tuto nadstavbovou úpravu nás kontaktujte na tel. 242 408 751 nebo 777 777 474, 479.

 • Modul "Měrné ceny" (WinShop Std.)

  1.5.2014 V souladu se zákonem upravujícím povinnost označovat potravinářské výrobky měrnou cenou jsme připravili nadstavbový modul "Měrné ceny". Tato povinnost platí i na prodejnách s plochou menší než 400 m2 od 1.5.2014, kdy skončila 10letá výjimka.
  Součástí modulu je základní etiketa s porovnávací cenou a úpravy v ceníkové kartě umožňující zadání měrné jednotky pro porovnání ceny. V ceníkové kartě položky si vyberete měrnou jednotku pro porovnávání ceny. Možnosti: 1kg, 100g, 1l, 100ml, 1m, 100mm, 1ks, 1m2, 1m3
  V případě zájmu o tuto nadstavbovou úpravu nás kontaktujte na tel. 242 408 751 nebo 777 777 474, 479.

 • Zaokrouhlování při platbě kartou (WinShop Std.)

  8.4.2014 V souladu s doporučením České obchodní inspekce byla v systému WinShop standard nastavena platba kartou na pokladně bez zaokrouhlování. Jedná se o bezhotovostní platbu, není tedy třeba zaokrouhlovat haléře na celé koruny. Při hotovostních transakcích zůstalo zaokrouhlování na celé koruny zachováno.

 • Sleva na účtenku čárovým kódem (WinShop Std.)

  27.2.2014 Slevy ve WinShopu lze definovat dopředu v číselníku slev. Slevu pak obsluha vybírá na kase z tohoto seznamu. Nově je možné přiřadit slevám EAN, který lze jednoduše načíst na pokladně. Sleva je automaticky aplikována bez nutnosti další editace. Slevu čárovým kódem je možné aplikovat na celou účtenku.

9.10.2021 13:39

0 ks
Košík: 0,00
0 ks
 • Sdílet