Hotline WinShop po-pá 8:30 - 17:00
+420 222 780 777
Hotline int. aplikace po-pá 7:30 - 16:00
+420 773 773 447
Server hosting
+420 777 777 470
Kontaktní formulář

Zavolejte nám

WinShop SQL

 • Systém referenčních cen (WinShop SQL)

  Do systému WinShop jsme doplnili nová pole k ceníkové kartě. Tato pole se jmenují referenční ceny a jsou přiřazeny ke každé jednotlivé cenové hladině. V rámci systému WinShop SQL tato inovace přináší několik významů.
  Podrobněji zde

 • Export do účetnictví DUEL (WinShop SQL)

  Export umožňuje odesílat pokladní prodejky a vystavené a přijaté faktury v CZK i vystavené faktury do zahraničí do účetnictví DUEL. Odesílané informace odcházejí ve formátu XML.

 • Prodej zboží na dálku od 1. 7. 2021 (WinShop SQL)

  Od 1.7.2021 vstupuje v platnost nová legislativní úprava, která upravuje internetový prodej zboží neplátcům DPH do jiných členských zemí EU, než je země prodejce („Prodej na dálku“). Pro systém WinShop Std. jsme připravili modul, který objednávky z eshopu zákazníků ze státu EU vykryje a vytvoří finální daňový doklad v souladu s novou legislativou.
  Podrobněji zde

 • Rozšířené analytické a statistické funkce (WinShop SQL)

  Pro systém WinShop SQL  jsme připravili nový doplněk pro sledování informací o prodeji. Jedná se o aplikaci pro mobilní telefony s operačními systémy Android i IOS. Aplikace může dle nastavení zobrazovat denní prodeje, prodeje dle provozoven, měsíční  prodeje, prodeje skupin zboží, prodeje dle obsluhy, porovnání období a další. Všechny informace se mohou zobrazovat v tabulkovém nebo grafickém  formátu.
  Podrobněji zde

 • Aplikace Shop Asistent pro mobilní telefony (WinShop SQL)

  Mobilní aplikace WinShop Asistent pro systémy IOS a Android je určena pro uživatele pokladního a skladového systému WinShop SQL, kteří potřebují pro podporu prodeje na svých maloobchodních provozovnách rychlého a chytrého ON LINE pomocníka. Aplikaci WinShop Asistent lze provozovat na mobilních telefonech s operačními systémy Android nebo IOS a umožňuje po načtení čárového kódu položky okamžitě zjistit detailní informace o naskenovaném zboží. Mezi poskytovanými informacemi jsou především skladová dostupnost na vlastní prodejně nebo na ostatních prodejnách obchodního řetězce, blokované množství zboží, případně termíny plánovaného dodání na centrální sklad nebo na prodejnu, související zboží nebo dostupnost ostatních variant produktu včetně obrázků. Praktickou funkcionalitou je možnost vytvářet na mobilním telefonu ON LINE rezervace na naskenované zboží a nebo zboží přesouvat přímo do pokladny ve formě odložené účtenky.    Pomocí aplikace WinShop Asistent lze pracovat i se zákaznickými kartami a poskytnout po načtení karty zákazníkovi informace o stavu bodového konta nebo stavu jeho zákaznického konta. Praktickým pomocníkem je také seznam posledních nakoupených produktů s možností zaevidovat případnou reklamaci nakoupeného zboží.
  Aplikaci lze využít při společně s mobilní tiskárnou čárových kódů pro tisk etiket na zboží, regálových etiket a nebo cenovek na zboží v promoakci.
  Podrobněji zde

 • Technologie tvorby a evidence SSCC kódů v systému WinShop SQL (WinShop SQL)

  Implementací SSCC technologie do EDI zpráv umožní v reakci na původní objednávku odeslat tzv. avízo o dodání zboží (zprávu DESADV) a s předstihem v ní uvést obsah každé palety. Při následném příjmu ve skladu odběratele připravit pozice ve skladu, načítat do čtečky jednotlivé palety a tím celý proces naskladnění urychlit.
  V systému WinShop SQL je technologie SSCC implementována dle standardů SSCC. V datové struktuře přibyla tabulka SSCC, která bude evidovat unikátní SSCC kódy a umožní tyto využívat ve vybraných agendách.
  Agendou, ve které je technologie SSCC kódu implementována jsou dodací listy. V této agendě  je možné evidovat SSCC kódu na úrovni každého řádku.
  Podrobněji zde

 • Modul kreditních poukázek s možností dobíjení na pokladně (WinShop SQL)

  Principem této formy zákaznických poukázek je využití plastových karet, které lze opakovaně nabíjet požadovaným kreditem, kredit je možné čerpat v zákazníkem zvolené výši při úhradě zboží společně s ostatními formami úhrad. Úhrada z kreditu je evidována jako speciální typ úhrady a je v požadované formě statisticky vyhodnotitelná.
  Podrobněji zde

 • Franšízový koncept pro řízení sítě obchodů s centrálním zásobováním (WinShop SQL)

  Systém WinShop SQL umožňuje plně realizovat řízení franšízové sítě z jedné centrály.
  Podrobněji zde

 • Načítání výpisů z banky a zpracování nespárovaných úhrad (WinShop SQL)

  Systém WinShop SQL je možné doplnit modulem Finance, určeným pro evidenci a zpracování úhrad faktur vydaných i přijatých. Modul umožňuje jak načítání výpisů z banky ve formátu GPC tak vystavení příkazů k úhradě přijatých faktur. Samozřejmostí je možnost ručního zápisu úhrady. Nově byl modul rozšířen o ruční  zpracování úhrad, které z jakéhokoliv důvodu nebylo možné spárovat automaticky při načtení výpisu.

 • Dashboardy (WinShop SQL)

  Systém WinShop SQL je možné doplnit funkcionalitou Dashbordy.
  Podrobněji zde

 • Kontrolní hlášení k DPH (WinShop SQL)

  S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. Institut kontrolního hlášení byl přijat dne 22. prosince 2014 zákonem č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"), a další související zákony. Problematika kontrolního hlášení je upravena v § 101c - § 101i zákona o DPH.
  Systém WinShop Std. v nové verzi určené uživatelům, kteří vystavují kromě zjednodušených daňových dokladů na pokladně i úplné daňové doklady, umožňuje připravit strukturovaný podklad pro vyplnění elektronického formuláře kontrolního hlášení.
  V případě zájmu o novou verzi systému nás kontaktujte na telefonech 777 777 474, 242 408 751, 222 365 737, 222 360 968

 • Modul TAX-FREE (WinShop SQL)

  Nadstavbový modul TAX-FREE umožňuje při prodeji zboží v celkové hodnotě nad 2.000,- po uzavření účtenky vytisknout voucher, na základě kterého po vyvezení zboží z ČR a potvrzení o vývozu tohoto zboží celním úřadem na tomto voucheru, bude zákazníkovi zpětně vyplacena určitá částka z celkové hodnoty DPH z prodejní ceny zboží. Výše této částky je vypočítána podle pokynů firmy Premier Tax Free s.r.o. V případě zájmu o modul TAX FREE nás kontaktujte na tel. 242 408 751 nebo 777 777 474, 479.

 • Třetí sazba DPH (WinShop SQL)

  1.1.2015 Up-grade systému WinShop pro třetí sazbu DPH je již k dispozici. Kontaktujte na tel. 242 408 751 nebo 777 777 474, 479.

 • Nadstavbový modul pro EET - WinShop SQL (WinShop SQL)

  Up-grade systému WinShop SQL pro Elektronickou Evidenci Tržeb (EET) je k dispozici od 1.9.2016. Objednat jej lze na mailu servis@winshop.cz. Více se dozvíte na hlavní stránce naší společnosti.

 • Ruční slevy na pokladně - omezení výběru (WinShop SQL)

  23.2.2015 Možnost ručně zadat slevu na položku nebo na celou účtenku na pokladně je standardní součástí systému WinShop SQL. Nově přibyla možnost nastavit slevu tak, že můžete vybrat pokladny, které tuto slevu užívat nesmějí. Takto nastavená sleva se na vybraných pokladnách nebude nabízet vůbec.

 • Zásobník PDT (WinShop SQL)

  14.3.2015 pomocí jednoduché funkce si vytvoříte seznam čárových kódů, který je možné opakovaně používat pro načtení do dokladů. EAN kódy je možné načíst přímo z PDT nebo z CSV souborů. Takto připravený seznam lze vložit do jakéhokoliv dokladu.

 • Důvody výdeje zboží na výdejku (WinShop SQL)

  16.2.2015 Ke stávající možnosti zapsat do výdejky důvod výdeje zboží tímto dokladem přibyla možnost důvod zapsat přímo k jednotlivým položkám. V obou variantách je potřeba mít vyplněný číselník důvodů. Pro celý doklad důvod vybíráme při vyplňování hlavičky dokladu, u položek pak následně v prohlížení dokladu.

 • Online exporty Česká pošta a PPL (WinShop SQL)

  15.2.2015 Pro usnadnění komunikace s přepravní službou při odesílání zboží Vašim klientům byla zprovozněna on-line komunikace s Českou poštou a s PPL. Doklady je možné vychystat z menu prohlížení účtenek v zázemí. Jedná se o nadstavbovou funkcionalitu, v případě zájmu se obraťte na naše obchodní oddělení, tel. 777 777 474.

 • Informace o zboží na pokladně (WinShop SQL)

  10.2.2015 Informace o zboží v rychlém náhledu na pokladně jsou rozšířeny o záložku se specifickými údaji pro zlatnictví. Funkce je k dispozici po stisknutí klávesy "i". Záložka zlatnictví zobrazí podrobné informace o konkrétní položce jak pro šperky, tak pro hodinky.

 • Reklamace bez vazby na účtenku (WinShop SQL)

  6.2.2015 Zadávání reklamací na pokladně bylo rozšířeno o možnost přímého zápisu bez vazby na účtenku vytvořenou v systému WinShop SQL. Tuto možnost využijete zejména při přechodu na náš systém, kdy je potřeba vyřizovat reklamace na zboží zakoupené v předchozím pokladním systému. Podmínkou však je, aby reklamovaná položka byla evidována v systému WinShop SQL.

 • Reklamace na pokladně (WinShop SQL)

  4.2.2015 Na pokladně je nově k dispozici náhled do seznamu zákaznických reklamací vytvořených na této prodejně. Je možno editovat stav reklamace a reklamaci tisknout. Reklamace je možné vystavovat z účtenek prodaných v systému WinShop SQL.

 • Zlatnictví - práce s váhou (WinShop SQL)

  27.1.2015 Systém WinShop SQL s nastavenou specifikací "zlatnictví" může být propojen s váhami. Propojení umožňuje při naskladňování zboží jej ukládat s aktuálně zjištěnou hmotností každého jednotlivého kusu zboží. Po uložení položky je jako další krok možné tisknout etikety na zboží ve speciálním zlatnickém formátu etiket podle typu tiskárny. Zakoupení zlatnické váhy či tiskárny etiket doporučujeme dopředu konzultovat s naším obchodním jednatelem z důvodu kompatibility zařízení se systémem WinShop SQL.

 • Statistika prodeje - Nákupní košík (WinShop SQL)

  20.1.2015 Statistika prodeje nově nabízí třídění Nákupní košík - vypíše seznam prodejek setříděný vzestupně dle čísla prodejky a datumu. Statistiku je samozřejmě možné filtrovat za sklady či pokladny.

 • Záloha pro inventuru - nenulové položky (WinShop SQL)

  17.1.2015 Při vytváření zálohy skladu pro inventuru je nyní možné volitelně vybrat pouze nenulové položky. Další volitelnou možností je zahrnutí neaktivních položek.

 • Povinný důvod storna na pokladně SQL (WinShop SQL)

  10.1.2015 Při provádění storna účtenky je možné vybírat důvod storna. Nově je možné pro každou pokladnu samostatně nastavit povinný výběr důvodu storna na pokladně. Důvody storna musí být zadány v systému a obsluha nebude moci bez výběru důvodu účtenku stornovat.

 • Sledujeme pro Vás - třetí sazba DPH (WinShop SQL)

  23.10.2014 Senát schválil zavedení snížené desetiprocentní sazby DPH, 6.11.2014 tento zákon podepsal prezident republiky. Od příštího roku se má tato sazba vztahovat na knihy, kojeneckou výživu a léky včetně veterinárních léčiv. V současné době platí pro veterinární léčiva základní sazba 21 procent a pro knihy, léky a kojeneckou výživu snížená sazba 15 procent. Nově tak budou tři sazby DPH.
  Na změny v legislativě budeme reagovat a o novinkách v systému WinShop Standard Vás zde budeme informovat.

 • Vysvětlení významů výrazů MARŽE A RABAT pro použití v systému WinShop SQL (WinShop SQL)

  20.9.2013 Pro jednoznačnou orientaci pro práci se systémem WinShop Standard přinášíme naše oficiální stanovisko k procentuálnímu vyjádření rozdílu mezi nákupní cenou bez DPH a prodejní cenou bez DPH, tedy k výrazům v obchodním styku běžně používaným: Marže a Rabat

  více informací: marze_a_rabat_ws_sql.pdf

 • Podpora pro sítě vinoték (WinShop SQL)

  3.5.2012 Systém byl rozšířen o číselníky specifické pro vinotéky. Nově lze tak zadávat parametry vlastností a jakostí vín a následně s těmito parametry v systému pracovat, např. ve statistikách a stavu skladu. Jedná se o podrobné číselníky původů vína včetně možnosti zadání viniční trati, číselníky doporučené zralosti a členění dle zbytkového cukru a pod. Parametry jsou zobrazeny na skladové kartě a lze podleni nich vyhledávat jak nad skladem, tak v ceníku. Podrobnosti Vám rádi zdělíme při osobním jednání.

 • Pojištění ECP (WinShop SQL)

  25.4.2012 Do systému byla implementována nová funkce umožňující napojení na Evropskou cestovní pojišťovnu a přímo při prodeji zboží sjednat pojištění daného předmětu. Zboží lze pojistit přímo ze spuštěného systému WinShop SQL. Vytvořené pojistné smlouvy se ukládají přímo na server ECP.

  Poznámka 15.3.2013: Došlo k přejmenování pojišťovny na ERV - Evropská pojišťovna. Funkcionalita úpravy se tímto nemění, formuláře budou nahrazeny aktuálními s novým názvem i logem pojišťovny v nejblilžší možné době. Děkujeme za pochopení.

 • Vyhledávání více kódů zboží současně (WinShop SQL)

  22.3.2012

  Způsoby vyhledávání v systému WinShop SQL byly rozšířeny o možnost vyhledat více kódů zboží současně. Toto vyhledávání je funkční všude tam, kde je k dispozici nástroj Lupa. Nástroj Lupa (rozšířené vyhledávání) lze nalézt na horním řádku okna ve všech aplikacích, kde ji lze použít ,mezi ostatními nástroji.

  více informací: vyhledani_vice_kodu_sql.pdf

 • Hromadné nastavení parametrů ceníkové karty (WinShop SQL)

  20.12.2011 >Volba přístupná z menu Ceník slouží k hromadnému nastavení parametrů u více položek ceníkové databáze současně. Nově byla tato funkce rozšířena o možnost přiřadit a odebrat vlastnost Limitované série.

 • Interaktivní dynamické filtrování v seznamech položek, odběratelů, dodavatelů... (WinShop SQL)

  20.12.2011 Do systému WinShop SQL byla implementována nová, progresivní technologie fulltextového dynamického filtrování. Tato technologie formuluje SQL dotazy přímo nad jednotlivými obrazovkami seznamů ( ceníkové karty, skladové karty, dodavatele, odběratele, příjemky, výdejky, faktury, objednávky ...) dle sloupce, na kterém je umístěn kursor a interaktivně nastavuje výběr položek odpovídající zadávanému textu. Celá technologie je optimalizována na rychlost a výsledky jsou zobrazovány okamžitě po zápisu každého dalšího písmene hledaného textu. Dynamické filtrování je funkční nad všemi sloupci seznamů. Dynamické filtrování je doplňkem již existujících filtrů a zobrazený výsledek odpovídá sloučení všech podmínek. Doplňkem dynamických filtrů je přímý export do prostředí MS Excel s možností výběru jednotlivých sloupců.

 • Generování přecenění přímo z příjemky (WinShop SQL)

  12.11.2011 Přecenění je běžnou součástí systému WinShop SQL od jeho počátku, nyní přibyla možnost tuto funkci zavolat přímo z práce s příjemkami jako volbu z kontextového menu myši. Není tedy nutné si dopředu poznamenat čísla dokladů, které chceme přecenit a následně je pracně vyhledávat. Počátek platnosti přecenění lze nastavit již na 23.50 téhož dne. Po nastavení cenové hladiny, s kterou budeme pracovat, se do formuláře vyplní ceny stávající a je možné ručně zadat ceny nové.

 • Fultextové vyhledávání (WinShop SQL)

  10.11.2011 Možnost využití fultextového vyhledávání v systému WinShop SQL byla nově rozšířena na vyhledávání v číselníku dodavatelů, odběratelů, zákazníků, zaměstnanců a e-shopu.

13.10.2021 13:15

0 ks
Košík: 0,00
0 ks
 • Sdílet