Hotline WinShop po-pá 8:30 - 17:00
+420 222 780 777
Hotline int. aplikace po-pá 7:30 - 16:00
+420 773 773 447
Server hosting
+420 777 777 470
Kontaktní formulář

Zavolejte nám

Modul pro Prodej zboží na dálku dle nové legislativy

Od 1.7.2021 vstupuje v platnost nová legislativní úprava, která upravuje internetový prodej zboží neplátcům DPH do jiných členských zemí EU, než je země prodejce. Prodejem zboží na dálku se rozumí dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy:

 • osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo
   
 • třetí osobou, zasahuje-li osoba povinná k dani, která zboží dodává, do tohoto odeslání nebo přepravy,
   
 • je zboží dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží není v členském státě ukončení jeho odeslání nebo přepravy předmětem daně (tzv. transakce B2C – business to consumer, například občan/konečný spotřebitel/nepodnikatel), a
   
 • nejde o dodání nového dopravního prostředku ani o dodání zboží s instalací nebo montáží.

Místem plnění při prodeji zboží na dálku je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy v případě, pokud celková hodnota příslušných plnění bez daně překročila v příslušném nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce částku 10 000 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně při použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou pro den 5. prosince 2017.

Pro usnadnění plnění nových povinností našim zákazníkům, jsme zpracovali zcela nový modul, který je připraven pro implementaci do systému WinShop a také našeho systému pro e-shop. Oba moduly nabízí míru automatizace výpočtu DPH a následnou práci s doklady, která zcela eliminuje možné „přehlédnutí“ při výpočtu a následné komplikace při vykazování správnosti výpočtu DPH.

Pro více informací o modulu a jeho funkčnosti, kontaktujte prosím naši Hotline nebo kontaktní osobu uvedenou ve Vaší servisní smlouvě.

14.6.2021 12:49

0 ks
Košík: 0,00
0 ks
 • Sdílet