SW Novinky

WinShop Basic

WinShop Basic

WinShop Std.

WinShop Std.

WinShop SQL

WinShop SQL

W-ineShop

W-ineShop

Nadstavbový modul pro EET - WinShop Standard (WinShop Std.)

Up-grade systému WinShop Standard pro Elektronickou Evidenci Tržeb (EET) je k dispozici od 1.9.2016. Objednat jej lze na mailu servis@winshop.cz. Více se dozvíte na hlavní stránce naší společnosti.

Nastavení nových číselných řad dokladů (WinShop Std.)

1.1.2016
Tuto administrátorskou funkci lze využít při přelomu kalendářního nebo účetního období pro nastavení nových číselných řad dokladů. Funkce je k dispozici v menu Systém - Nastavení interních čísel dokladů.
Ve sloupci Prefix se nastavuje prefix číselné řady (může být až 4 místný), ve sloupci Následující číslo dokladu se zobrazí číslo, které bude přiděleno prvnímu následujícímu dokladu. Pokud vyplníte číslo ve sloupci Prefix, údaje ve sloupci Následující číslo se vyplní automaticky.
Postupovat lze i obráceně, je možné vyplnit do sloupce Následující číslo dokladu číslo, které požadujeme, aby bylo přiděleno následujícímu vystavenému dokladu. Údaj do sloupce Prefix se doplní automaticky. (Tuto variantu použijeme při vyplnění "díry v číselné řadě").

Nadstavbový modul TAX-FREE (WinShop Std.)

Nadstavbový modul TAX-FREE umožňuje při prodeji zboží v celkové hodnotě nad 2.000,- po uzavření účtenky vytisknout voucher, na základě kterého po vyvezení zboží z ČR a potvrzení o vývozu tohoto zboží celním úřadem na tomto voucheru, bude zákazníkovi zpětně vyplacena určitá částka z celkové hodnoty DPH z prodejní ceny zboží. Výše této částky je vypočítána podle pokynů firmy Premier Tax Free s.r.o. V případě zájmu o modul TAX FREE nás kontaktujte na tel. 242 408 751 nebo 777 777 474, 479.

Kontrolní hlášení k DPH (WinShop SQL)

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. Institut kontrolního hlášení byl přijat dne 22. prosince 2014 zákonem č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"), a další související zákony. Problematika kontrolního hlášení je upravena v § 101c - § 101i zákona o DPH.
Systém WinShop Std. v nové verzi určené uživatelům, kteří vystavují kromě zjednodušených daňových dokladů na pokladně i úplné daňové doklady, umožňuje připravit strukturovaný podklad pro vyplnění elektronického formuláře kontrolního hlášení.
V případě zájmu o novou verzi systému nás kontaktujte na telefonech 777 777 474, 242 408 751, 222 365 737, 222 360 968

Modul TAX-FREE (WinShop SQL)

Nadstavbový modul TAX-FREE umožňuje při prodeji zboží v celkové hodnotě nad 2.000,- po uzavření účtenky vytisknout voucher, na základě kterého po vyvezení zboží z ČR a potvrzení o vývozu tohoto zboží celním úřadem na tomto voucheru, bude zákazníkovi zpětně vyplacena určitá částka z celkové hodnoty DPH z prodejní ceny zboží. Výše této částky je vypočítána podle pokynů firmy Premier Tax Free s.r.o. V případě zájmu o modul TAX FREE nás kontaktujte na tel. 242 408 751 nebo 777 777 474, 479.

Třetí sazba DPH (WinShop SQL)

1.1.2015 Up-grade systému WinShop pro třetí sazbu DPH je již k dispozici. Kontaktujte na tel. 242 408 751 nebo 777 777 474, 479.

Aktualizace z internetu (WinShop Std.)

V menu systém je nově možnost aktualizace z internetu. Pro stažení aktualizace je potřeba zadat kontrolní kód. Kontrolní kód získáte na zakladě objednávky up-grade na na mailu servis@winshop.cz.

Drobná vylepšení pro Vaše pohodlí (WinShop Std.)

23.1.2015
Pohybové formluláře (např. příjemky) jsme upravili pro komfortnější práci s nimi. Zvětšili jsme výchozí velikost formuláře pro rozlišení 1024 x 785. Formuláře lze exportovat do XLS ve všech verzích MS Office včetně formátu XLSX. Ve vybranýc formulářích lze exportovat výstupy do XML.
Přidávání položek do uživatelských skupin je nově možné taktéž za použití filtru usnadňujícího výběr položek.

Fakturace z cen s DPH (WinShop Std.)

Na základě četných požadavků nyní systém WinShop Std. umožňuje nastavit systém fakturace z cen s DPH (doposud bylo možné fakturovat pouze z cen bez DPH). Fakturace z cen s DPH se nastavuje zvlášť pro každou fakturační řadu, což umožňuje mít v systému zároveň fakturační řady pro velkoobchod s fakturací z cen bez DPH a fakturační řady pro "maloobchod" (většinou pro Eshop) s fakturací z cen s DPH.

Grafy o prodejích (WinShop Std.)

Volitelně je možné na titulní straně WinShopu zobrazit rychlé náhledy grafů o vývoji prodejů. K dispozici je výběr až 4 možností - Tržby za den dle poboček, Top 10 prodej zboží dle dodavatelů, Top 10 prodej dle skupin zboží za poslední měsíc, Top 10 nejprodávanější zboží za poslední měsíc.

Grafy v systému WinShop Standard (WinShop Std.)

12.2.2015
Karta odběratele byla rozšířena o záložku Graf prodeje. Zde naleznete porovnání prodejů za aktuální a minulé období v prodejních cenách.
Karta dodavatele byla rozšířena o záložku Graf. Zde naleznete porovnání nákupů za aktuální a minulé období v nákupních cenách.
Na titulní stránku WinShop je možné umístit si grafy poskytující rychlý náhled tržeb. Grafy pracují s celkovými tržbami v korunách za den za jednotlivé prodejny. Zobrazení může být jako celková tržba, průměrný nákup a nebo počet platících zákazníků. K dispzici jsou také grafy typu TOP 10.

Kontrolní hlášení k DPH (WinShop Std.)

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. Institut kontrolního hlášení byl přijat dne 22. prosince 2014 zákonem č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"), a další související zákony. Problematika kontrolního hlášení je upravena v § 101c - § 101i zákona o DPH.
Systém WinShop Std. v nové verzi určené uživatelům, kteří vystavují kromě zjednodušených daňových dokladů na pokladně i úplné daňové doklady, umožňuje připravit strukturovaný podklad pro vyplnění elektronického formuláře kontrolního hlášení.
Podklad je k dispozici menu Statistiky - Daňová statistika tržeb za období.
V případě zájmu o novou verzi systému nás kontaktujte na telefonech 777 777 474, 242 408 751, 222 365 737, 222 360 968

Nadstavbový modul pro EET - WinShop Basic (WinShop Basic)

Up-grade systému WinShop Basic pro Elektronickou Evidenci Tržeb (EET) je k dispozici od 1.9.2016. Objednat jej lze na mailu servis@winshop.cz. Více se dozvíte na hlavní stránce naší společnosti.

Nadstavbový modul pro EET - WinShop SQL (WinShop SQL)

Up-grade systému WinShop SQL pro Elektronickou Evidenci Tržeb (EET) je k dispozici od 1.9.2016. Objednat jej lze na mailu servis@winshop.cz. Více se dozvíte na hlavní stránce naší společnosti.

Nastavení nových číselných řad dokladů (WinShop Basic)

1.1.2016
Tuto administrátorskou funkci lze využít při přelomu kalendářního nebo účetního období pro nastavení nových číselných řad dokladů. Funkce je k dispozici v menu Systém - Nastavení interních čísel dokladů.
Ve sloupci Prefix se nastavuje prefix číselné řady (může být až 4 místný), ve sloupci Následující číslo dokladu se zobrazí číslo, které bude přiděleno prvnímu následujícímu dokladu. Pokud vyplníte číslo ve sloupci Prefix, údaje ve sloupci Následující číslo se vyplní automaticky.
Postupovat lze i obráceně, je možné vyplnit do sloupce Následující číslo dokladu číslo, které požadujeme, aby bylo přiděleno následujícímu vystavenému dokladu. Údaj do sloupce Prefix se doplní automaticky. (Tuto variantu použijeme při vyplnění "díry v číselné řadě").

Nekontrolovat duplicitní názvy a kódy (WinShop Std.)

Připravili jsme úpravu umožňující nekontrolovat duplicitní názvy položek a duplicitní dodavatelské kódy zboží. Úprava je určena našim klientům, kteří zboží se stejným názvem či se stejným dodavatelským kódem evidují pokaždé jako novou položku. Díky vypnutí kontroly je jednodušší zakládání nových položek do systému.
Úprava je k dispozici na vyžádání.

Pohyby položek (WinShop Std.)

22.1.2015
Skladová karta na záložce pohyby nově poskytuje možnost tisk pohybů z předchozího období. Je tak možné jednoduš se podívat na pohyby v minulém období.
Prodej položek na pokladně a přes dodací list je nyní možné sledovat i na kartě odběratele. I zde jsou k dispozici pohyby aktuálního a minulého období. Položky lze vytisknout.

Provozní inventura (WinShop Std.)

10.1.2015
Dotyková pokladna systému WinShop Standard nabízí možnost tzv. provozní inventury. Jedná se způsob kontroly počtu kusů položek na prodejně oproti stavu skladu u vybrané skupiny zboží bez nutnosti provádět celkovou inventuru na provozovně. Obsluha přímo na pokladně (bez nutnosti přístupu do plných práv systému) zapíše stav zjištěný v prodejně. Následně je možné vytvořit inventurní soupis, který lze zpracovat později v menu Inventura, nebo odeslat informaci o rozdílech na mail určenému pracovníkovi či majiteli firmy.

Ruční slevy na pokladně - omezení výběru (WinShop SQL)

23.2.2015 Možnost ručně zadat slevu na položku nebo na celou účtenku na pokladně je standardní součástí systému WinShop SQL. Nově přibyla možnost nastavit slevu tak, že můžete vybrat pokladny, které tuto slevu užívat nesmějí. Takto nastavená sleva se na vybraných pokladnách nebude nabízet vůbec.

Sleva SENIOR (WinShop Std.)

18.01.2015
Rozšířili jsme možnosti promoakcí pro systém WinShop Standard o možnost zadat promoakci pouze pro Vaše registrované zákazníky. Typ slevy Senior pracuje s registrovanými zákazníky, kteří mají navíc zadáno i datum narození. V nastavení promoakce určíte věk, nad který chcete Vašim klientům poskytnout slevu.Takovým zákazníkům je po načtení zákaznické karty dojde k vyhodnocení věku klienta a je automaticky poskytnuta sleva v procentech dle nastavení promoakce.

Třetí sazba DPH (WinShop Basic)

1.1.2015 Up-grade systému WinShop pro třetí sazbu DPH je již k dispozici. Kontaktujte na tel. 242 408 751 nebo 777 777 474, 479.

Up-grade třetí sazba DPH + Měrné ceny (WinShop Std.)

Stále je možné provést up-grade systému WinShop standard pro třetí sazbu DPH a nadstavbový modul Měrné ceny. V případě zakoupení balíčku obou aktualizací společně Vám nabídneme zvýhodněnou cenu. Kontaktujte na tel. 242 408 751 nebo 777 777 474, 479.

Velkoobchodní pokladna (WinShop Std.)

21.1.2015
Pro naše velkoobchodní zákazníky jsme vytvořili nový typ pokladny pracující s cenou bez DPH. Součet na pokladně je uváděn jak v ceně s daní, tak v ceně bez daně. Při opakovaném načtení položky se stejným kódem zboží systém nabízí přičtení množství ke stávající položce. Na objednávku je možné do této pokladny doplnit i další úpravy pro velkoobchod.

Vygenerování EAN ke zboží (WinShop Std.)

EAN je jedinečný identifikátor používaný pro rozlišení položek v systému WinShop standard. Pokud se stane, že máte v systému zavedené zboží, které nemá EAN kód přidělený, je možné jej takovým položkám nově vygenerovat. Funkce je součástí práce s čárovými kódy v systému.

Vytvoření kytice na pokladně (WinShop Std.)

15.1.2015
Úprava je vhodná především pro květinářství. Ruční kalkulace z prodejky je funkce určená pro dotykové pokladny systému WinShop Standard. Přímo na pokladně umožňuje vyskladnit jednotlivé položky a místo nich naskladnit hotový výrobek. Obsluha na prodejně načte do pokladny jednotlivé položky používané pro tvorbu kytice (dárkového balíčku a pod.) Jako položku lze vložit i službu, např. aranžování. Následně se pomocí funkce vyskladní jednotlivé položky a bude naskladněna kytice. Kytici je pak možné prodat na pokladně i ze seznamu odložených účtenek.

Založení nové ceníkové karty z nabídky (WinShop Std.)

20.2.2015
Při rozšíření sortimentu zboží je možné klientům v rámci nabídky nabízet i zboží, které ještě není v systému evidováno. Pro zjednodušení práce bylo nově umožněno zakládat novou položku do systému přímo z nabídky bez návaznosti na nákup zboží u dodavatele.

Zásobník PDT (WinShop SQL)

14.3.2015 pomocí jednoduché funkce si vytvoříte seznam čárových kódů, který je možné opakovaně používat pro načtení do dokladů. EAN kódy je možné načíst přímo z PDT nebo z CSV souborů. Takto připravený seznam lze vložit do jakéhokoliv dokladu.

Důvody výdeje zboží na výdejku (WinShop SQL)

16.2.2015 Ke stávající možnosti zapsat do výdejky důvod výdeje zboží tímto dokladem přibyla možnost důvod zapsat přímo k jednotlivým položkám. V obou variantách je potřeba mít vyplněný číselník důvodů. Pro celý doklad důvod vybíráme při vyplňování hlavičky dokladu, u položek pak následně v prohlížení dokladu.

Online exporty Česká pošta a PPL (WinShop SQL)

15.2.2015 Pro usnadnění komunikace s přepravní službou při odesílání zboží Vašim klientům byla zprovozněna on-line komunikace s Českou poštou a s PPL. Doklady je možné vychystat z menu prohlížení účtenek v zázemí. Jedná se o nadstavbovou funkcionalitu, v případě zájmu se obraťte na naše obchodní oddělení, tel. 777 777 474.

Informace o zboží na pokladně (WinShop SQL)

10.2.2015 Informace o zboží v rychlém náhledu na pokladně jsou rozšířeny o záložku se specifickými údaji pro zlatnictví. Funkce je k dispozici po stisknutí klávesy "i". Záložka zlatnictví zobrazí podrobné informace o konkrétní položce jak pro šperky, tak pro hodinky.