Statistiky daňových dokladů a obratové statistiky

13.5.2013

V systému WinShop Standard jsou k dispozici dva základní typy daňových dokladů - zjednodušené daňové doklady (účtenky) a úplné daňové doklady (faktury, opravné daňové doklady, daňové dokady s přenesenou daňovou odpovědností, zahraniční daňové doklady apod.) Souhrnné informace o všech daňových dokladech vystavených v systému WinShop Std. jsou nezbytnou souřástí podkladů pro účetní evidenci obchodní společnosti. Více se dozvíte z dokumentu níže.