Funkce Pozitiv / Negativ pro statistiky

12.4.2013

Nastavování parametrů statistik bylo rozšířeno o funkci Negativní výběr. Jedná se o přepínač Pozitiv / Negativ. Podle zvolené varianty budou vybrané položky zahrnuty / nezahrnuty do statistiky. Jedná se o ulehčení výběru v případě, že chceme zahrnout téměř všechny položky vybraného parametru.

Příklad: V databázi firmy máte 6000 registrovaných odběratelů a chcete vytvořit statistiku prodeje za všechny odběratele, kromě 6. Vyberete tedy v poli odběratel těchto 6, nastavíte tlačítko na NEGATIV. Statistika vygeneruje prodeje za všechny odběratele bez těchto 6 označených.