Generování přecenění přímo z příjemky

12.11.2011

Přecenění je běžnou součástí systému WinShop SQL od jeho počátku, nyní přibyla možnost tuto funkci zavolat přímo z práce s příjemkami jako volbu z kontextového menu myši. Není tedy nutné si dopředu poznamenat čísla dokladů, které chceme přecenit a následně je pracně vyhledávat. Počátek platnosti přecenění lze nastavit již na 23.50 téhož dne. Po nastavení cenové hladiny, s kterou budeme pracovat, se do formuláře vyplní ceny stávající a je možné ručně zadat ceny nové.