Dyrberg/Kern - České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 123

fotografie z instalace
fotografie z instalace