Kratochvílovci - značková vína a destiláty, Praha, CČM