Kratochvílovci - obchod s víny a destiláty

fotografie z instalace