Dům Sportu Stratílek - Litomyšl

fotografie z instalace