Drapa Sport - Čestlice, Obchodní

fotografie z instalace