Dům Salve - Chomutov, Na příkopech

fotografie z instalace