Flamengo květiny - Albert Lesná, Brno

fotografie z instalace