Planetárium a hvězdárna hlavního města Praha - Praha,Královská obora

fotografie z instalace