SUPER ZOO - Jindřichův Hradec

fotografie z instalace