Pokladní systém pro síť obchodů - Offline řešení

cenová nabídka

Cenová nabídka

Pokladní a skladový systém WinShop Std. je optimálním nástrojem pro řízení menších a středně velkých sítí maloobchodních prodejen. Systém se uplatní především v takových řetězcích, kde postačuje aktualizace dat mezi prodejnami a centrálou v předem nastavených intervalech. Katalog zboží, cenotvorba, letákové akce, věrnostní systém a zásobování prodejen je řízeno z centrály společnosti, distribuce dat směrem na prodejny probíhá pomocí FTP výměny dat a lze ji provádět v průběhu dne dle potřeb. Informace se na prodejnu „doručují“ obvykle se zpožděním několika minut. Informace z prodejen o denní tržbě a prodaných položkách jsou distribuovány z prodejen do centrály automaticky po denní závěrce. Systém WinShop Std. je svojí koncepcí schopen zabezpečit nepřerušený prodej i v případě ztráty spojení s centrálou společnosti.

Vybrané reference

Doporučený systém

WinShop standard