Pokladní systém pro řeznictví

cenová nabídka

Cenová nabídka

Pokladní a skladový systém WinShop poskytuje prodejnám řeznictví a uzenářství a maso zpracovatelským provozovnám optimální nástroj na zjednodušení prodeje a výroby masných produktů. Maloobchodní prodej může byt realizován na všech typech váho pokladen nebo na počítačových pokladnách s napojenými kontrolními váhami.  Modul výroby, receptur, kalkulací nebo modul bourání je možné provozovat na samostatném PC nebo dotykovém terminálů s napojenou kontrolní váhou.

Vybrané reference

Další reference: Řeznictví

Doporučený systém

WinShop sqlWinShop standard