Pokladní a skladový systém WinShop Standard

cenová nabídka

Cenová nabídka

WinShop Std. je skladový a pokladní software pro menší a střední obchodní organizace. Patří do rodiny obchodních systémů společnosti WinShop software a jeho typickými uživateli jsou maloobchodní provozovny OFF LINE připojené k centrálnímu serveru, obchodní domy nebo velkoobchodní organizace. Standardním pokladním terminálem je počítačová pokladna nebo dotyková pokladní jednotka s pokladními periferiemi. Speciálními připojitelnými periferiemi jsou pak kontrolní váhy, přenosné datové terminály a čtečky čárových kódů, platební terminály a kamerové systémy. Pro potřeby rozšíření obchodních aktivit společnosti lze do systému WinShop Std. integrovat internetový obchod W-ineshop. Systém WinShop Std. je určen především pro obchodní organizace podnikající na území České a Slovenské republiky. Systém lze objednat i v anglické a německé verzi. Jako programovací nástroj je při vývoji používán MS Visual FoxPro 9.0. Data jsou uložena v nativní databázi. Společnost WinShop software s.r.o. garantuje soulad s legislativou ČR a SR a zároveň zajišťuje aplikaci nových poznatků v oblasti obchodních procesů do aktualizací systému WinShop Std. Instalace systému WinShop Std. provádí implementující společnost a její součástí je i uživatelské školení.

Vybrané reference

WinShop std. je moderní obchodní systém pro maloobchodní a velkoobchodní  organizace vyžadující:

1, Přesnou specifikaci zboží - užitím doplňujících údajů jako např.  barva, velikost, model, sezona - (móda a sport) nebo výrobní a sériová čísla - (elektro), váha, váhové a obchodní čárové kódy – (potraviny, drogerie). Díky možnostem rozšířených specifikací skladových položek je snadné sledovat pohyby jednotlivých výrobků od objednávky u dodavatele přes nákup a meziskladové předispozice až po prodej zákazníkovi včetně rychlé dostupnosti všech informací pro účely řešení reklamací.

2, Rychlou dostupnost informací - Systém WinShop Std.  přináší obchodním organizacím rychlou dostupnost informací ze všech provozoven díky FTP výměně dat mezi provozovnami a centrem. Aktualizace dat probíhá obvykle jednou denně po ukončení denních prodejů. Tím získávají majitelé a manažeři společnosti dostatek podkladů k pružné reakci na obchodní trendy a vývoj zásob a mohou tak připravit odpovídající marketingovou strategii.

3, Moderní, uživatelsky přehledný pokladní terminál - Pokladní modul WinShop Std. nabízí všechny funkce moderní pokladní aplikace. Obsluha má k dispozici jednoduché rozhraní pro realizaci prodejů,  podporu zákaznických karet a promoakcí, systémem rychlého vyhledáváním zboží zadáním čárového kódu, kódu zboží nebo dodavatelského kódu přes možnost fulltextového vyhledávání podle části názvu. Pokladní modul podporuje identifikaci prodávajícího personálu při prodeji a tím tvorbu pro individuální vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých prodejců. Samozřejmostí je pak podpora řešení reklamací na pokladně s tiskem reklamačních protokolů.

4, Přehledné statistické a manažérské výstupy - Systém WinShop Std. využívá originálně navrženého datového modelu k rychlému a efektivnímu získávání statistických informací. Dle požadované specifikace lze získat množství informací o prodeji, nákupu a zásobách s množstvím třídících kriterií a filtrů. Samozřejmostí je funkce TOP. Většina sestav je přímo exportovatelná do formátu XLS.

5, Nízké pořizovací náklady - Vzhledem k obchodní a multilicenční cenové strategii společnosti APLS Praha s.r.o. je pořizovací cena systému WinShop Std. v porovnání s obchodními systémy podobných vlastností velmi příznivá. Cena aplikace je konečná a není povinností dokupovat žádné roční upgrade. V případě zájmu však může zákazník požádat o zaslání upgrade na jakoukoliv novější verzi systému a tím plně zaktualizovat svojí aplikaci pouze za cenu aktuálního upgrade.

6, Návratnost investic do obchodního systému - Obchodní systém WinShop Std. navazuje na dlouhou tradici vlastního vývoje obchodních systémů a využívá všech získaných zkušeností. Řešením jednotlivých modulů aplikační části systému spolu s intuitivním ovládáním a originálním datovým modelem přispívá ke  zrychlení jednotlivých obchodních procesů. Vyhodnocováním obrátkovosti zboží, evidencí minimálních skladových zásob a výpočtem optimálních stavů spolu s automatizovaným systémem dodavatelských objednávek zajišťuje potřebné zásobování jednotlivých provozoven. Tímto přispívá k časové optimalizaci nákladů na pořizování zásob a spolu s úsporou času obsluhy tak má přímý podíl na rychlé návratnosti investice.

WinShop Std.

WinShop Std.

WinShop Std.

WinShop Std.

WinShop Std.

WinShop Std.

WinShop Std.

WinShop Std.