Pokladní a skladový systém WinShop Basic

cenová nabídka

Cenová nabídka

WinShop Basic je obchodní a pokladní software pro malé obchodní organizace. Patří do rodiny obchodních systémů společnosti WinShop software a jeho typickými uživateli jsou samostatné maloobchodní provozovny s jednou pokladnou a jedním počítačem v zázemí. Standardním pokladním terminálem je registrační pokladna nebo počítačová pokladna s připojenými pokladními periferiemi. Systém WinShop Basic je určen pro uživatele podnikající na území České a Slovenské republiky.

Systém lze objednat i v anglické a německé verzi. Jako programovací nástroj je při vývoji používán MS Visual FoxPro 9.0. Data jsou uložena v nativní databázi. Společnost WinShop software s.r.o. garantuje soulad s legislativou ČR a SR a zároveň zajišťuje aplikaci nových poznatků v oblasti obchodních procesů do aktualizací systému WinShop Basic. Systém je možné jednoduše upgradovat na vyšší verzi WinShop Std.

 

Základním modulem systému je maloobchodní pokladna. Tento modul je možné ovládat klávesnicí nebo pomocí dotykové obrazovky. Modul obchodní pokladny zpracovává maloobchodní prodej zboží a služeb. Každý prodej je zakončen vyskladněním zboží a tiskem zjednodušeného daňového dokladu. Prodej na obchodní pokladně lze spojit s evidovaným zákazníkem a využít tak systému individuálních zákaznických slev. Obchodní pokladna podporuje různé typy plateb – hotovost v CZK nebo v EUR a platbu kartou s možností napojení na platební terminály. Zboží lze vyhledávat na pokladně pomocí interního kódu, pomocí čárového kódu nebo části názvu.

Modul sklad je přehledným nástrojem na sledování skladových zásob, pohybů zboží a inventarizaci. Pomocí jednotlivých úloh modulu sklad lze třídit zboží do skupin, řídit cenotvorbu, tisknout jednotlivé doklady příjmu a prodeje, generovat interní čárové kódy pro snadnou identifikaci zboží nebo získat přehledné tiskové sestavy zásob zboží nebo podklady pro inventarizaci.

Modul fakturace umožňuje tvorbu úplných daňových dokladů a dodacích listů. Obvyklým využitím tohoto modulu je velkoobchodní činnost uživatele systému WinShop Basic nebo potřeba vystavení odpovídajícího dokladu při maloobchodním prodeji registrovanému plátci DPH.

Modul statistiky v systému WinShop Basic umožňuje získávat  přehledné tiskové nebo XLS výstupy o prodeji,  fakturaci nebo příjmu zboží za zvolené období s možností mnoha třídících podmínek. Statistické výstupy umožňují obsluze optimalizovat skladové zásoby, plánovat objednávky zboží dodavatelům, vyhodnocovat úspěšnost prodeje ve zvoleném období nebo sledovat obchodní úspěšnost jednotlivých prodejců.

Modul číselníky eviduje partnery společnosti a uživatele systému. Číselníky jsou děleny na odběratele a dodavatele. Každý evidovaný partner kromě základních administrativních údajů poskytuje seznam všech svých dokladů / účtenek, faktur nebo příjemek / ve formě přehledných tiskových výstupů. Číselník uživatelů umožňuje přidělování práv pracovníkům společnosti a sledování jejich aktivity.

WinShop basic

WinShop basic

WinShop basic

WinShop basic

WinShop basic

WinShop basic

WinShop basic

WinShop basic