Netiskne tiskárna

Tento problém může mít několik příčin, vhodné postupy jsou uvedeny níže. Nejprve však zkuste ukončit práci se systémem WinShop a přihlásit se znovu. Zvláště u provozoven, které se přihlašují na vzdálený server.

a) Zkontrolujte, zda je tiskárna správně nastavena v systému WinShop
Klikněte na menu Systém na horní liště WinShopu, zvolte "Základní nastavení systému". Na záložce "Pokladna" v levém horním rohu označte Vaši pokladnu. Přepněte se na záložku " Tiskárny". V prostředním sloupci je pole "Tiskárna pokladních dokladů". Klikněte sem a doubleklikněte. Objeví se políčko pro výběr tiskárny. Klikněte na roletku a ze zobrazených tiskáren označte Vaši pokladní tiskárnu. Potvrďte tlačítkem "OK". Zavřete okno, vypněte WinShop tlačítkem "Konec" a znovu se do systému přihlašte. Zkuste tisk.

b) Zkontrolujte, zda není zablokována tisková fronta
Klikněte na tlačítko START systému Windows, zvolte "Zařízení a tiskárny" nebo "Tiskárny a faxy", případně "Ovládací panely" a následně "Tiskárny". Postup se může lišit dle typu Windows instalovaných na Vašem počítači.
Doubleklikněte na ikonu tiskárny, zobrazí se tisková fronta. Toto pole musí být prázdné. Pokud jsou zde nějaké dokumenty, označte je a smažte. Zkuste znovu tisknout z WinShopu.
Jestliže netisknete, znovu zkontrolujte tiskovou frontu. Odstraňte dokument. Vypněte na chvíli tiskárnu, znovu ji zapněte. Opakujte pokus o tisk. Pokud stále netiskne, restartujte počítač a tiskárnu dle postupu v bodě C.

c) Zjistěte, zda tiskárna tiskne z Windows
Klikněte na tlačítko START systému Windows, zvolte "Zařízení a tiskárny" nebo "Tiskárny a faxy", případně "Ovládací panely" a následně "Tiskárny". Klikněte na ikonu tiskárny pravým tlačítkem myši a vyberte "vlastnosti tiskárny", případně "vlastnosti". Zde je tlačítko vytisknout zkušební stránku. Jestliže netisknete, znovu zkontrolujte tiskovou frontu. Odstraňte dokument. Vypněte na chvíli tiskárnu, znovu ji zapněte. Opakujte pokus o tisk. Pokud je vše v pořádku, zkuste tisk z WinShopu. Pokud stále netisknete, restartujte počítač dle postupu v bodě C.

d) Nedaří se vymazat tiskovou frontu nebo nastavit tiskárnu, netiskne zkušební stránka - restart PC
Vypněte tiskárnu, vypněte všechny spuštěné aplikace a restartujte počítač. Tiskárnu zapněte v okamžiku, kdy se načítají parametry v počítači (na černé obrazovce jsou první bílé texty). Nechte počítač naběhnout a zkuste vytisknout zkušební stránku. Postup viz bod B.

e) Náhled účtenky se zobrazuje na velikost papíru A4
Je nutné zkontrolovat nastavení formuláře, kontaktujte naši hot-linku na tel. 242 408 751 nebo 777 777 474.

f) Část textu se tiskne mimo papír
Je nutné zkontrolovat nastavení formuláře, kontaktujte naši hot-linku na tel. 242 408 751 nebo 777 777 474.