Nejde se přihlásit do WinShopu na vzdálený počítač

- Přihlašujete se přes internet - zkontrolujte připojení k internetu.
- Zapisujete nesprávné přihlašovací jméno - zkontrolujte správnost přihlašovací jména. Přihlašte se do WinShopu přes jiného uživatele a zkontrolujte zadání svého uživatelského jména v číselníku uživatelů (menu Číselníky). Pokud zde není zadáno, požádejte centrálu, aby Vám zaslali na provozovnu celý číselník uživatelů.