Kde vytisknout etikety na zboží

Zboží musí mít založený čárový kód podle platných standardů. Tisk etiket na zboží je možný podle příjemky, dodacího listu, převodky, skladu, ceníku a přecenění. Úpravu a formát etikety je nutné domluvit se servisním střediskem.