Jak zapsat zákaznickou reklamaci

První možností je zapsat reklamaci přímo na pokladně s vazbou na původní daňový doklad. Kliknutím pravého tlačítka v modulu pokladna se otevře tabulka, kde musí být vybrána volba Reklamace zákaznická.
Z nabídky pak vybrat účtenku a položku, vyhledávání je možné podle pokladny a data.
Další možností je zápis reklamace ve skladovém modulu ve volbě Sklad - Reklamace - Reklamace odběratelské - Nová reklamace.