Jak založit novou položku do ceníku

Provádí se volbě Sklad - Ceník - Nová ceníková položka / Nová zjednodušená ceníková položka.
Nebo přímo z prohlížení ceníkových položek tlačítkem +.
Další možností je založení nové položky přímo při tvorbě dokladu kliknutím pravého tlačítka myši do pole s vyhledáváním položky.