Často kladené dotazy (FAQ) - WinShop SQL

Jak založit nového uživatele (WinShop SQL)

Provádí se ve volbě Číselníky - Společné číselníky - Číselníky uživatelů - Číselník uživatelů tlačítkem +.
U nového uživatele musí být zapsané uživatelské jméno, příjmení a heslo.
Dále musí být nastavena uživatelská práva.

Jak nastavit uživatelská práva (WinShop SQL)

Provádí se ve volbě Sklad - Systém - Uživatelská práva tlačítkem +.
V tabulce musí být vybrán uživatel, pro kterého se práva nastavují. Jsou pak tři možnosti nastavení uživatelských práv:
Individuální / Jednorázové převzetí oprávnění / Trvalé přebírání práv

Jak založit nový sklad (WinShop SQL)

Provádí se ve volbě Číselníky - Sklad - Číselník skladů - Číselník skladů tlačítkem +.
Povinné údaje jsou číslo skladu, název skladu a cenová hladina.
Na nový sklad musí být jednotlivým uživatelům nastaven přístup ve volbě Sklad - Systém - Uživatelská práva.

Jak založit novou pokladnu (WinShop SQL)

Kontaktujte servisní středisko.
Kontrola nastavení pokladen se provádí ve volbě Číselníky - Pokladny a prodej - Číselníky maloobchodních pokladen.

Jak založit novou firmu/kontakt (WinShop SQL)

Ve volbě Číselníky - Společné číselníky je možné zvolit typ záznamu, následně se založí nový tlačítkem +.
Každý záznam může být označený být označen i jiným typem, než který je primárně nastaven. Dodavatel může být současně odběratelem.
Záznam do číselníku je možné provést i přímo při tvorbě příslušného dokladu kliknutím pravého tlačítka myši do pole s výběrem firmy.

Jak založit novou položku do ceníku (WinShop SQL)

Provádí se volbě Sklad - Ceník - Nová ceníková položka / Nová zjednodušená ceníková položka.
Nebo přímo z prohlížení ceníkových položek tlačítkem +.
Další možností je založení nové položky přímo při tvorbě dokladu kliknutím pravého tlačítka myši do pole s vyhledáváním položky.

Potřebuji upravit vzhled/obsah tiskového výstupu (WinShop SQL)

Kontaktujte servisní středisko.

Jak zapsat zákaznickou reklamaci (WinShop SQL)

První možností je zapsat reklamaci přímo na pokladně s vazbou na původní daňový doklad. Kliknutím pravého tlačítka v modulu pokladna se otevře tabulka, kde musí být vybrána volba Reklamace zákaznická.
Z nabídky pak vybrat účtenku a položku, vyhledávání je možné podle pokladny a data.
Další možností je zápis reklamace ve skladovém modulu ve volbě Sklad - Reklamace - Reklamace odběratelské - Nová reklamace.

Jak změnit kurz cizí měny (WinShop SQL)

Systém eviduje u každé měny kurz pro nákup a prodej. Kurz je možné změnit ve volbě Číselníky - Společné číselníky - Kurzy měn pro nákup a prodej.

Kde vytisknout etikety na zboží (WinShop SQL)

Zboží musí mít založený čárový kód podle platných standardů. Tisk etiket na zboží je možný podle příjemky, dodacího listu, převodky, skladu, ceníku a přecenění. Úpravu a formát etikety je nutné domluvit se servisním střediskem.