01.10.2016 - web MF k EET (Informace)

01.09.2016 - Rekapitulace platnosti EET (Informace)

Od prosince budou muset tržby evidovat hotely a restaurace.
Od března příštího roku se bude vztahovat na maloobchodní a velkoobchodní firmy.
Od 16. měsíce od účinnosti mají být evidovány všechny tržby kromě tržeb řemeslníků, které se pod zákon dostanou od 18. měsíce.

31.08.2016 - Od září mohou podnikatelé žádat o autentizační údaje (Informace)

19.04.2016 - Zákon o EET - odkaz na znění (Informace)

10.02.2016 - Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o evidenci tržeb (Informace)

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o evidenci tržeb, který představuje jedno z nejdůležitějších systémových opatření k narovnání podnikatelského prostředí v novodobé historii České republiky. Zároveň schválila návrh Ministerstva financí na snížení DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 % s výjimkou alkoholických nápojů, a to od okamžiku účinnosti zákona.

Návrh nyní míří do Senátu a v případě jeho projití horní komorou k podpisu prezidentem republiky. Po dokončení legislativního procesu bude probíhat sedmiměsíční lhůta, během které bude vybudováno a otestováno technické řešení systému. V této lhůtě bude také spuštěno testovací prostředí a pilotní provoz, kde bude simulován proces transakcí a aktivně oslovováni dodavatelé pokladních systémů. V závislosti na délce legislativního procesu předpokládáme, že zákon nabyde účinnosti do konce roku 2016.

V první vlně budou evidovány tržby z oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, v druhé (po třech měsících) tržby ze sektoru maloobchod a velkoobchod. Ve třetí fázi, která začne 15 měsíců po spuštění, budou evidovány tržby v ostatních činnostech (tj. např. svobodná povolání, doprava, zemědělství) s výjimkou těch ve 4. fázi. Nakonec ve 4. fázi 18 měsíců po spuštění budou mít povinnost evidovat své tržby vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Společnost WinShop připraví pro stávající zákazníky upgrade systému WinShop, který zajistí soulad pokladního systému s platnou legislativou. Novým zákazníkům bude již implementován pokladní systém s přípravou na elektronickou evidenci tržeb.

18.12.2015 - Rozhodnutí o EET se opět odkládá a to na leden (Informace)

Poslanci v pátek pokračovali v mimořádné schůzi, jejímž jediným bodem je schválení zákona o elektronické evidenci tržeb (EET) a změně souvisejících zákonů. Pravicová opozice hrozí, že neumožní jeho schválení a je připravena jej obstruovat. Minulý pátek se podařilo schválit program schůze a začalo projednávání. To pokračovalo tento pátek, ale bez výsledku. Poslanci schůzi přerušili do 8. ledna.
Zákon o EET tedy (bude-li přijat) rozhodně nenabude účinnosti k 1.1.2016 a očekávaný start EET u stravovacích a ubytovacích služeb k 1.8.2016 bude minimálně o měsíc (spíše však o alespoň dva měsíce) odložen, posunuto tak bude i přeřazení stravovacích služeb (kromě podávání alkoholických nápojů).

15.11.2015 - Na koho se bude povinnost EET vztahovat (Informace)

Podle návrhu zákona o EET bude evidenci tržeb podléhat velice široký okruh tržeb přijímaných v hotovosti (včetně platebních karet, stravenek atd.:
" u osob samostatně výdělečně činných jde v podstatě o všechny příjmy z jejich běžného podnikání - výjimka je stanovena pro:
o příjmy, které nejsou předmětem daně (např. u komisního prodeje nebude předmětem evidence celá tržba, ale jen provize komisionáře - to může být zajímavým obchodním problémem)
o nahodilé příjmy (příjem z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý - např. příjem z nahodilého prodeje majetku zařazeného do obchodního majetku, inkaso pojistného plnění vztahujícího se k obchodnímu majetku)
o příjmy zdaněné srážkovou daní (autorské honoráře za příspěvky do novin a časopisů apod. do 10 tis. Kč měsíčně).
" na jiné příjmy fyzických osob než z podnikání nebude povinná evidence dopadat - např. jsou tedy vyjmuty z režimu zákona o EET příjmy z pronájmu
" u poplatníka daně z příjmů právnických osob bude povinná evidence dopadat na všechny příjmy z podnikání, pokud se nejedná o příjem, který
o není předmětem daně z příjmů (s obdobnými problémy jako u fyzických osob),
o je nahodilý (stejně jako u fyzických jde příjem z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý),
o podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,
o podléhá dani ze samostatného základu daně nebo
o je z jiné činnosti než podnikání.

Evidence tržeb mají být dle návrhu zákona trvale zproštěny např. tržby:
o pocházející z prodeje zboží či služeb prostřednictvím samostatného automatu
o z provozování veřejných toalet (trvale).

Nařízením má vláda stanovit okruh tržeb, jejichž evidence by znemožnila nebo ztížila plynulý nebo hospodárný provoz - tyto tržby by byly z evidence vyjmuty.

15.11.2015 - EET - Poslanecká sněmovna projednává jako sněmovní tisk 513 (Informace)

Návrh zákona o elektronické evidenci tržeb (EET) Poslanecká sněmovna projednává jako sněmovní tisk 513, doprovodný zákon jako sněmovní tisk 514 - uvedené sněmovní tisky jsou dostupné zde resp. zde. Podle původního návrhu předloženého vládou měla být prvá etapa EET (u ubytovacích a stravovacích služeb) spuštěna s tříměsíční legisvakanční lhůtou (v případě vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů v prosinci 2015 od dubna 2016), podle pozměňovacího návrhu Rozpočtového výboru PS z 3.9.2015) by měla být legisvakanční lhůta prodloužena na 7 měsíců (v případě vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů v prosinci 2015 prvá etapa EET od srpna 2016), dále se koaliční rada shodla na pozměňovacím návrhu poslance Klašky, který prodlužuje druhou etapu EET a zavádí čtvrtou etapu EET (viz níže). Druhé čtení návrhu zákona v Poslanecké sněmovně proběhlo 7.10.2015, třetí čtení by mohlo proběhnout 27.11.2015.

24.09.2015 - Poslanecká sněmovna zahájila druhé čtení zákona EET (Informace)

Poslanecká sněmovna zahájila druhé čtení zákona o elektronické evidenci tržeb, pokračovat v druhém čtení bude 7.10.2015. Dřívější termín není nutný, protože koalice nepochybně podpoří pozměňovací návrh Rozpočtového výboru, který prodlužuje legisvakanční lhůtu zákona na 7 měsíců (zákon by nabyl účinnosti až počátkem sedmého měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů).
Pravděpodobně by tak zákon měl být účinný od půlky příštího roku. Pokud bude schválen.

18.09.2015 - EET čeká druhé čtení. Opozice chystá taktické obstrukce (Informace)

Zákon o elektronické evidenci tržeb budou poslanci ve druhém čtení projednávat v pátek 18. září.

Opozice již dříve avizovala, že chce schvalování zákona blokovat rekordně dlouhými obstrukcemi. Vládní koalice proti obstrukcím ve sněmovně podle vicepremiéra a předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka chystá "taktické pohyby". Podle premiéra a předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky mezi opatření patří prodloužení večerních jednání dolní komory nebo omezení opakujících se řečnických vystoupení. Řekl to včera po jednání koaliční rady. "Není možné, aby jedna třetina nebo pětadvacet procent sněmovny blokovalo vůli většiny změnit zákony," uvedl Bohuslav Sobotka.

18.07.2015 - Nové logo EET (Informace)

Elektronická evidence tržeb ( EET ) je běžné označení chystaného způsobu získávání informací od podnikatelů. Finanční správa zveřejnila také nové logo a zkrácené označení, které usnadní pojmenovávání tohoto systému. Namísto EET se tak budeme častěji setkávat s označením e-tržby.

"Přestože se sousloví Elektronická evidence tržeb (EET) běžně používá, je pro rutinní používání dlouhé a komplikované. Proto jsme hledali pokud možno jednoslovné označení EET, které se dobře pamatuje a vyjadřuje co nejpřesněji jeho podstatu a smysl," píše se v tiskové zprávě Finanční správy. Krom nového slovního označení rovnou úřad zveřejnil i logo, které jej bude doprovázet.

To má dvě podoby, základní, ve které je pouze stylizovaný nápis e-tržby a také variantu se sloganem, který zní "Má dáti. Dal.". "Logotyp symbolizuje jak on-line elektronickou komunikaci při procesu evidování tržeb, tak poctivost a rovné podmínky na trhu," píše se ve zprávě FS. Logo bude využíváno v rámci celostátní informační kampaně projektu.

12.07.2015 - Elektronická evidence tržeb prošla v parlamentu prvním čtením (Informace)

Připravovaný zákon o elektronické evidenci tržeb (EET) prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Ta odmítla návrhy na zamítnutí zákona i na jeho vrácení k přepracování a tak zákon postupuje do druhého čtení.

Páteční jednání poslanců kvůli elektronické evidenci tržeb trvalo celkem šest hodin, koalici se nakonec návrh zákona podařilo prosadit do druhého čtení. Ministr financí Andrej Babiš, který za přípravou EET stojí, se snažil získat pro zákon podporu mimo jiné i tím, že prezentoval zvětšené kopie účtenek, které dokládají, jaké údaje na účtence dostane zákazník a které údaje se dostanou k úřadům. Tím se snažil ukázat, že účtenky nebudou obsahovat citlivé údaje.

Ke druhému čtení by mělo dojít na podzim letošního roku. Teprve během něj lze očekávat zvýšené snahy opozice zamezit přijetí zákona i za cenu obstrukcí. Ani první čtení se ovšem neobešlo bez bouřlivé debaty. Opozice totiž EET kritizuje jako neopodstatněnou byrokratickou zátěž. Šéf poslanců TOP09 Miroslav Kalousek připomněl, že krácení daní v maloobchodě, kterého se EET týká, představuje pouze asi 5 % z celkových daňových úniků v České republice. Podle něj by se tak stát měl zaměřit především na řešení větších daňových úniků.

Koaliční vláda si od zavedení elektronické evidence tržeb slibuje zvýšení výběru daní asi o 10 - 12 miliard korun ročně a to především díky zvýšení výběru DPH. EET se má v první fázi týkat restaurací a hotelů, postupně by však měla týkat celkem asi 600 000 subjektů od obchodníků, přes řemeslníky až po poskytovatele služeb.

01.07.2015 - Co je to EET, jak bude zajištěna v systémech WinShop (Informace)

Plánovaný systém elektronické evidence tržeb (EET nebo e-tržby) má být pro všechny dotčené podnikatele v podstatě shodný. A to nezávisle na tom, zda mají kamennou prodejnu nebo mobilní provozovnu.

EET nevyžaduje po podnikateli pořízení speciální registrační pokladny, předpokládá naopak využití širokého spektra možných technických řešení, které musí zajistit komunikaci podnikatele a Finanční správy (FS).

FS bude podnikatelům poskytovat speciální certifikáty. Každý podnikatel bude mít svůj certifikát a jedinečné identifikační znaky, kterými se bude jeho pokladní systém hlásit úřadům. Modelový příklad ilustruje hlavní myšlenku systému EET:
Prodejce v pokladním systému namarkuje zboží a vyčíslí celkovou hodnotu prodeje - informace o ní společně s dalšími povinnými údaji zašle na servery FS, které pro transakci vygenerují identifikační kód. Tento identifikační kód servery FS odešlou zpět do pokladního systému obchodníka. Po úspěšném dokončení komunikace pokladní systém vystaví zákazníkovi účtenku s vygenerovaným identifikačním kódem. Identifikační kód může být využit například při zvažované účtenkové loterii.

Komunikace pokladního systému a FS bude probíhat přes klasické internetové připojení, které bude pro běžné fungování EET nezbytné. Podnikatelé, kterých se povinnost EET týká a kteří zatím připojení nemají, si jej budou muset pořídit.

Zákon pamatuje i na případy, kdy by mohlo dojít k výpadku internetového připojení. Účtenka v tom případě bude vystavena i bez potvrzovacího kódu, obchodník následně bude muset údaje úřadům odeslat dodatečně do 48 hodin. To by mělo pokrýt většinu případných výpadků. V určitých případech bude možné předávat data FS i off-line.

Již nyní jsou systémy WinShop navrženy tak, aby umožňovali před dokončením pokladní transakce komunikovat s externími servery přes internet. Tuto metodu již nyní využíváme pro ON line ověřování dárkových certifikátů, cenin a nebo platebních karet. Dle předběžné specifikace EET jsme již vytvořili testovací procedury pro komunikaci se servery FS. V okamžiku, kdy parlament ČR schválí zákon o EET, doplníme do našich systémů konečnou specifikaci komunikace se servery FS a budeme připraveni všem našim stávajícím zákazníkům a samozřejmě zákazníkům novým nabízet aktuální verze včetně legislativně platné úpravy. Předpokládaná cena této úpravy nepřesáhne 1 500 Kč bez DPH pro každou pokladnu s napojením na EET.

03.06.2015 - Vláda odsouhlasila elektronickou evidenci tržeb (Informace)

Vláda odsouhlasila zavedení elektronické evidence tržeb (EET), která má začít platit v první polovině roku 2016. Návrh nyní projednají poslanci.

EET se má v první fázi vztahovat na stravovací a ubytovací služby, později by se měla přidat i oblast maloobchodu a velkoobchodu. Zákonná povinnost se má týkat všech podnikatelů, kteří přijímají platby v hotovosti, platební kartou, šekem nebo stravenkami.
EET bude možné provozovat na běžných zařízeních, ke kterým si budou podnikatelé muset pořídit software pro odesílání požadovaných dat. Krajní sankcí pro podnikatele, kteří nezačnou odesílat data finanční správě ( FS ), může být po případných pokutách uzavření provozovny či pozastavení výkonu činnosti do doby zjednání nápravy.Jako kompenzaci vyšších nákladů navrhuje ministerstvo jednorázovou daňovou slevu ve výši 5 000 korun. Mohly by ji využít jen podnikající fyzické osoby v prvním roce, kdy jim nová povinnost vznikne. Další kompenzací má být snížení daně z přidané hodnoty (DPH) v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 procent s výjimkou alkoholu, tabákových výrobků a doplňkového sortimentu.

V původním návrhu počítalo ministerstvo s tím, že spotřebitelé si budou muset povinně převzít účtenku. Případnou sankci ale neřešilo. Z novější verze návrhu tuto povinnost odstranilo. Přímo do zákona se naopak dostala úprava takzvané účtenkové loterie.